Translate

Monday, May 5, 2014

Giặc đã vào


Giặc đã vào đến thềm lục địa
Nào người dân Việt hãy vùng lên
Đập tan quân tay sai bán nước
Đập tan tành lũ cướp ngoại xâm
Hãy noi gương Quang Trung, Lê Lợi
Lý Thường Kiệt phá Tống san thành
Hưng Đạo Vương Bạch Đằng máu đỏ
Viết tiếp nên trang sử liệt oanh...

Phi Vũ


No comments: