Translate

Tuesday, July 7, 2015

Việt kiều yêu nước .Sau biến cố 30 tháng 4 năm 1975, toàn thể miền Nam rơi vào một hoàn cảnh bi thương cùng độ mà chưa bao giờ xảy ra trước đây kể cả trong thời gian còn chịu dưới sự cai trị của Thực dân Pháp. Với sự trả thù hèn hạ đối với toàn thể cán bộ công nhân viên chức sĩ quan của chế độ Việt Nam Cộng Hoà cũng như những hình thức ngăn sông cấm chợ, bao cấp như ở miền Bắc, người dân miền Nam thực sự bị sốc nặng nề. Mấy lần đổi tiền theo kiểu ăn cướp cũng như đánh “tư sản” làm cho nhiều gia đình miền Nam trở nên trắng tay.