Translate

Monday, May 18, 2015

Mấy chuyện tào lao.Hôm nay nghe bản tin là có một tổ chức quốc tế làm một cuộc khảo sát và có kết quả là khả năng học của học sinh tại Việt Nam hơn hẳn cả học sinh của các nước Châu Âu cũng như học sinh của Mỹ. Thật ra thì điều này cũng đúng chứ không phải là sai nhưng xét về mặt thực dụng thì học sinh của các nước Châu Âu cũng như học sinh Mỹ lại có khả năng nhiều hơn. Ở tại Việt Nam hiện nay, khi có một cuộc khảo sát nào đó, học sinh thường được thầy cô giáo tập luyện trước để khi bước vào khảo sát thì học sinh tại Việt Nam đã có sự chuẩn bị sẵn sàng trong khi học sinh tại các nước Âu Mỹ, nhà trường sẽ bốc bất kỳ bất cứ học sinh nào để khảo sát cho nên có thể là kết quả có khác đi. Bên cạnh đó, cái chính là khi đã tốt nghiệp và ra đời, người đó có đóng góp gì nhiều cho xã hội cũng như là cho nhân loại thì mới là quan trọng. Tại Việt Nam có nhiều học sinh không đủ khả năng để lên lớp nhưng thầy cô giáo vẫn cho lên lớp để khỏi mất đi thành tích giảng dạy, thành tích thi đua, mất đi những phần thưởng nên cho học sinh lên lớp 100% kết quả là có những học sinh tuy học lớp cao nhưng về trình độ vẫn rất là thấp kém. Cho nên cái chính là phải xét về mặt kết quả thực tế, về những thành quả mà học sinh sẽ làm được sau khi bước chân ra đời mới là chính xác.