Translate

Saturday, May 23, 2015

Memorial Day.Ngày thứ hai cuối cùng của tháng 5 tức là ngày 25 tháng 5 tới đây sẽ là ngày lễ Memorial Day của Hoa Kỳ để tưởng niệm những anh hùng tử sĩ đã hy sinh vì Tổ Quốc Hoa Kỳ, những chiến sĩ hai miền Nam Bắc Hoa Kỳ đã hy sinh trong cuộc nội chiến vào thế kỷ thứ 19, những chiến sĩ đã hy sinh trong hai cuộc chiến tranh thế giới, những chiến sĩ đã hy sinh trong các cuộc chiến tranh tại Triều Tiên, Việt Nam để giúp đỡ người dân tại hai nước này chống lại họa xâm lăng của  Cộng Sản cũng như nhiều cuộc chiến tranh khác vì hoà bình và sự an nguy của các quốc gia khác trên thế giới. Và cũng theo thông lệ hàng năm, Tổng Thống Hoa Kỳ sẽ làm lễ tưởng niệm tại nghĩa trang quốc gia Arlington tại Thủ đô Washington DC. Và khắp các địa phương khắp nơi trên toàn đất nước Hoa Kỳ đều có làm lễ tưởng niệm ngày Chiến Sĩ Trận Vong Hoa Kỳ.