Translate

Friday, March 20, 2015

Thăng Long thành hoài cổ.
Hồi tôi học lớp Đệ Lục Trung học, tôi được học bài thơ “Thăng Long thành hoài cổ” của Bà Huyện Thanh Quan. Có lẽ đây là bài thơ nói về Thăng Long tức Hà Nội ngày nay của nhà thơ Bà Huyện Thanh Quan hay nhất, đọc xong làm xúc động lòng người.

Thăng Long thành hoài cổ

Tạo hóa gây chi cuộc hí trường
Đến nay thắm thoát mấy tinh sương
Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo
Nền cũ lâu đài bóng tịch dương
Đá vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt
Nước còn cau mặt với tang thương
Nghìn năm gương cũ soi kim cổ
Cảnh đấy người đây luống đoạn trường

Bà Huyện Thanh Quan.