Translate

Tuesday, April 14, 2015

Chuyện hai cái túi.Bài đăng lại.

Hôm nay, đọc trên báo Tuần Việt Nam, có bài viết "Túi tiền và túi văn hóa", thấy đề tài cũng khá lý thú, tôi muốn tóm tắt bài viết đồng thời góp thêm một đôi điều về vấn đề này.

Trong xã hội bây giờ, người có "túi tiền" kha khá cũng khá nhiều. Đồng tiền mà họ kiếm được cũng có thể do nhiều nguồn khác nhau. Một số người đồng tiền họ có là nhờ chắt chiu, cố gắng làm việc, tích lũy tiền đẻ ra tiền.

Một số khác kiếm được tiền là do tài giỏi, có kiến thức, biết vận dụng những kiến thức đó vào công việc để làm giàu cho bản thân gia đình cũng như là đóng góp cho xã hội.