Translate

Friday, May 1, 2015

Mấy chuyện tào lao.Nhân kỷ niệm ngày mà Việt Cộng gọi là “ngày chiến thắng giải phóng và thống nhất đất nước”, thủ tướng Việt Cộng Nguyễn Tấn Dũng đã đọc một bài diễn văn dài tại Dinh Độc Lập cũ ở thành phố Sài Gòn. Trong bài diễn văn này, Nguyễn Tấn Dũng đã “lên án” mạnh mẽ chính phủ Hoa Kỳ là đã “mở cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam”. Y cũng đã giở lại luận điệu cũ của tập đoàn Việt Cộng thường huênh hoang về cái chiến thắng của đảng Việt Cộng vào ngày 30 tháng tư năm 1975 là “đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào”. Y cũng đã có lời “cám ơn” đến Liên Xô và Tàu Cộng đã giúp đỡ Việt Cộng làm nên chiến thắng này.

Sau khi nói huyên thuyên như vậy, Nguyễn Tấn Dũng lại giở ra luận điệu cũ “hòa hợp hòa giải” với người Việt ở hải ngoại. Hình như là y đã quên rằng y vừa mới lớn lối về “chiến thắng với Ngụy” và đã “trở giọng” hòa hợp hòa giải. Đứng đầu một nhà cầm quyền mà ăn nói trước sau bất nhất như vậy thì kể cũng nực cười cho tên thủ tướng của đám thổ phỉ Việt Cộng này.