Translate

Monday, July 13, 2015

Lũ đầu tôm.Dân tộc Việt Nam của chúng ta có câu nói: “Bà con xa không bằng xóm láng giềng gần”. Câu này vừa thể hiện tình dân tộc, nghĩa đồng bào rất đáng quý của dân tộc Việt Nam mà còn nói lên được sự đùm bọc của những người hàng xóm kề cận nhau, tắt lửa tối đèn có nhau, cùng chia sẻ cho nhau khi bị hoạn nạn, khó khăn.
Thế nhưng cái tình hàng xóm nhiều khi cũng có lắm điều oái ăm. Chả là dân tộc Việt Nam hiền hòa của chúng ta lại gần một tên hàng xóm vừa gian tham mà cũng vừa lưu manh. Tên hàng xóm này chả mấy khi giúp đỡ dân tộc Việt Nam mà cứ thừa cơ nước Việt nam sơ hở là hắn lại xua quân sang chỉ muốn ăn cướp...cái nhà của dân tộc Việt Nam. Mà dân tộc Việt Nam của chúng ta tuy rằng vốn dĩ hiền hòa, nhưng một khi gã hàng xóm to xác lưu manh này xua quân sang là bị dân tộc Việt Nam đánh cho tan tác, u đầu mẻ trán:
“Đánh cho chúng phiến giáp bất hoàn
Cho sử tri Nam quốc anh hùng chi hữu chủ...”