Translate

Tuesday, September 15, 2015

Ngư dân Việt Nam một cổ hai tròng.
Trong thời gian cũng đã khá lâu, ngư dân Việt Nam khi đánh cá xa bờ thường xuyên bị tàu ngư chính của Tàu Cộng vây bắt mà không được một cơ quan chức năng nào của nhà cầm quyền Việt Nam giúp đỡ cả. Tưởng rằng người ngư dân Việt chỉ chịu những hoành hành của Tàu Cộng cũng đã là nỗi đau thương thống hận cùng cực rồi. Không ngờ ngư dân Việt còn bị thêm lực lượng kiểm ngư của nhà cầm quyền Việt Nam phạt đến độ có nhiều tàu phải chặt lưới để bỏ chạy.

Theo báo Lao Động online, một tờ báo lề đảng, trong một bài báo ra ngày 6 tháng 9 năm 2015 với tựa đề: “Thấy bóng tàu kiểm ngư, dân chặt lưới bỏ chạy”  đã mô tả nỗi đau thương của ngư dân Nghệ An khi gặp đội kiểm ngư của tỉnh này. Xin trích một đoạn của bài báo: