Translate

Tuesday, January 27, 2015

Ai là Ngụy quyền?Từ sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 mãi cho đến thời điểm hiện nay, nhà cầm quyền Việt Cộng thường hay dùng từ “Ngụy quyền” để chỉ quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa.  Từ “Ngụy” này thường được nhà cầm quyền Việt Cộng dùng đi dùng lại ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác khiến cho ngay cả một số đồng bào miền Nam, những người trước đây sống với chính phủ Việt Nam Cộng Hòa cũng quen theo và dùng từ “Ngụy quyền” để chỉ quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa. Nhất là tất cả đều dùng từ “giải phóng” để chỉ ngày 30 tháng 4 năm 1975, ngày mà chế độ Việt Nam Cộng Hòa bị sụp đổ. Xin hãy bình tâm để chúng ta cùng nhau mổ xẻ “ai là Ngụy quyền?”, để những thế hệ sinh sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 có một cái nhìn đại lược về chính phủ Việt Nam Cộng Hòa và so sánh với nhà cầm quyền Việt Cộng hiện nay, ai là Ngụy quyền?