Translate

Tuesday, July 21, 2015

“Tình đồng chí”.
Nguyễn Xuân Sơn, chủ tịch tổng công ty dầu khí Việt Cộng vừa tháp tùng Nguyễn Phú Trọng sang Hoa Kỳ và ký kết văn bản hợp tác về dầu khí với Hoa Kỳ chưa ráo mực  thì đã bị bắt nhốt sau khi về nước về tội danh tham nhũng.

Trước đó Phùng Quang Thanh, bộ trưởng quốc phòng Việt Cộng sang thăm Pháp nhân tiện..vào bệnh viện chữa trị ung thư đến nay cũng chưa về. Thông tấn xã Đức loan tin là Thanh đã chết nhưng tên trung tướng Việt Cộng lại nói là có điện đàm cùng Thanh và tên đại tướng Việt Cộng vẫn đang mạnh. Vụ này chắc là có đường dây điện thoại nối giữa Việt Nam và...âm phủ.