Translate

Wednesday, August 5, 2015

Ký sinh trùng.
Trong các quốc gia phương Tây, với hệ thống chính trị đa nguyên đa đảng, người ta chấp nhận sự bất đồng chính kiến và tất cả đều sống hòa hợp với nhau trên một sân chơi chính trị bình đẳng, cho nên các đảng phái chính trị đều có quyền tham gia ứng cử ngang hàng với nhau.

Ngay tại Hoa Kỳ, ngoài hai đảng lớn là Cộng Hòa và Dân Chủ, người ta còn thấy có đảng Xanh, đảng Xã Hội cùng nhiều đảng phái khác thậm chí có cả đảng Cộng Sản Hoa Kỳ cùng ra tranh cử trong mùa bầu cử. Đảng Cộng Sản Hoa Kỳ tồn tại trên sân khấu chính trị Mỹ cũng đã ngót nghét trên một trăm rưỡi năm, vẫn thường xuyên ra tranh cử thế nhưng đảng Cộng Sản Hoa Kỳ ít khi có người đắc cử vào những chức vụ quan trọng trong chính trường Hoa Kỳ, thỉnh thoảng lắm mới có người đắc cử vào chức vụ nghị viên thành phố hoặc dân biểu tiểu bang, nhưng nếu ứng cử vào những chức vụ cao hơn thì đảng Cộng Sản Hoa Kỳ thất bại. Có nhiều lý do để lý giải vấn đề nhưng lý do chính là do cử tri Hoa Kỳ nhìn vào những nước Cộng Sản như Liên Xô, các nước Đông Âu, Trung Cộng, Việt Nam, Cuba..., nhìn thấy cuộc sống tối tăm của người dân những nước Cộng Sản này thì đảng Cộng Sản Hoa Kỳ khó lòng chiếm được phiếu bầu của cử tri Mỹ. Hoặc ở Pháp, đảng Cộng Sản Pháp tương đối mạnh hơn đảng Cộng Sản Hoa Kỳ, có những đảng viên Cộng Sản Pháp đắc cử vào chức vụ nghị sĩ hay dân biểu, thế nhưng với những chức vụ cao hơn thì khó có người vào được. Chỉ bao giờ những đảng Cộng Sản Hoa Kỳ và đảng Cộng Sản Pháp thay đổi lập trường chính trị họa may mới có thể chen chân vào những chức vụ cao hơn.