Translate

Thursday, August 20, 2015

Sẵn sàng cho giai đoạn hậu Cộng Sản.Trong mấy tháng trở lại đây, thị trường chứng khoán của Tàu Cộng bị rớt một cách thê thảm . Có nhiều lúc, người ta ngỡ là nền kinh tế của Tàu Cộng rồi cũng sẽ chìm theo sự xuống dốc của thị trường chứng khoán, thế nhưng chúng đã tự hạ giá đồng nhân dân tệ để cứu vãn và để sống còn. Cả thế giới đều quan sát sự tụt dốc của Tàu Cộng và cũng chẳng có nước nào bị ảnh hưởng gì nhiều lắm. Đã ba lần Tàu Cộng phải tự mình hạ giá đồng tiền. Thế nhưng, nhà cầm quyền Việt Cộng cũng đã phải ba lần hạ giá đồng tiền Việt Nam để thích ứng với "tình hình mới".  Tại sao lại có tình trạng kỳ khôi như vậy?

Không cần là nhà kinh tế học chúng ta cũng dễ dàng nhận thấy sự lệ thuộc của Việt Cộng đối với Tàu Cộng. Nhà cầm quyền Việt Cộng đã bị lệ thuộc vào Tàu Cộng ở mọi phương diện từ kinh tế, chính trị, văn hóa, tư tưởng. Hầu như là Tàu Cộng đã nắm toàn bộ mọi địa hạt của Việt Cộng cho nên sự tụt giá của đồng nhân dân tệ của Tàu cộng cũng làm cho nhà cầm quyền Việt Cộng giảm giá đồng tiền Việt Nam. Nếu Việt Cộng không giảm giá đồng tiền Việt Nam, hàng hóa của Tàu Cộng rẻ hơn nhiều sẽ tràn ngập thị trường Việt Nam và đẩy nền kinh tế của Việt Nam xuống còn thê thảm hơn nền kinh tế của Tàu Cộng. Và điều này cho chúng ta thấy khi nền kinh tế của Tàu Cộng bị tụt dốc, nền kinh tế của các nước khác trên thế giới chỉ bị ảnh hưởng không nhiều lắm nhưng nền kinh tế của Việt Cộng bị ảnh hưởng một cách nặng nề hơn.