Translate

Thursday, August 20, 2015

Sẵn sàng cho giai đoạn hậu Cộng Sản.Trong mấy tháng trở lại đây, thị trường chứng khoán của Tàu Cộng bị rớt một cách thê thảm . Có nhiều lúc, người ta ngỡ là nền kinh tế của Tàu Cộng rồi cũng sẽ chìm theo sự xuống dốc của thị trường chứng khoán, thế nhưng chúng đã tự hạ giá đồng nhân dân tệ để cứu vãn và để sống còn. Cả thế giới đều quan sát sự tụt dốc của Tàu Cộng và cũng chẳng có nước nào bị ảnh hưởng gì nhiều lắm. Đã ba lần Tàu Cộng phải tự mình hạ giá đồng tiền. Thế nhưng, nhà cầm quyền Việt Cộng cũng đã phải ba lần hạ giá đồng tiền Việt Nam để thích ứng với "tình hình mới".  Tại sao lại có tình trạng kỳ khôi như vậy?

Không cần là nhà kinh tế học chúng ta cũng dễ dàng nhận thấy sự lệ thuộc của Việt Cộng đối với Tàu Cộng. Nhà cầm quyền Việt Cộng đã bị lệ thuộc vào Tàu Cộng ở mọi phương diện từ kinh tế, chính trị, văn hóa, tư tưởng. Hầu như là Tàu Cộng đã nắm toàn bộ mọi địa hạt của Việt Cộng cho nên sự tụt giá của đồng nhân dân tệ của Tàu cộng cũng làm cho nhà cầm quyền Việt Cộng giảm giá đồng tiền Việt Nam. Nếu Việt Cộng không giảm giá đồng tiền Việt Nam, hàng hóa của Tàu Cộng rẻ hơn nhiều sẽ tràn ngập thị trường Việt Nam và đẩy nền kinh tế của Việt Nam xuống còn thê thảm hơn nền kinh tế của Tàu Cộng. Và điều này cho chúng ta thấy khi nền kinh tế của Tàu Cộng bị tụt dốc, nền kinh tế của các nước khác trên thế giới chỉ bị ảnh hưởng không nhiều lắm nhưng nền kinh tế của Việt Cộng bị ảnh hưởng một cách nặng nề hơn.


Trong thế kỷ thứ hai mươi, khi Liên Xô chưa bị sụp đổ thì nhà cầm quyền Việt Cộng xem Liên Xô như là "thành trì xã hội chủ nghĩa" và chúng đã bám vào thành trì này, thậm chí có những lúc chúng sẵn sàng xả thân bênh vực Liên Xô để chống lại Tàu Cộng để đến năm 1979 th Tàu Cộng đã dập chúng te tua nhưng Liên Xô cũng chỉ đứng khoanh tay nhìn. Khi Liên Xô bị sụp đổ, Việt Cộng đã hoảng sợ và quay sang đu bám vào Tàu Cộng, mặc cho Tàu Cộng chơi xấu, chơi đểu, đánh chiếm Trường Sa, đánh đập ngư dân Việt Nam khi đánh bắt cá trong vùng biển thuộc hải phận Việt Nam chúng cũng không dám hó hé. Vẫn chỉ một câu nói "chúng tôi rất lấy làm quan ngại" lập đi lập lại cũng chỉ tổ làm trò cười cho thiên hạ. Lần này, trong lúc kinh tế của Tàu Cộng tụt dốc thì kinh tế của Việt Cộng cũng tụt theo. Điều này cho chúng ta thấy rõ sự lệ thuộc của Việt Cộng vào Tàu Cộng một cách toàn diện. Mà nếu chúng có lệ thuộc như vậy cũng là điều tốt bởi vì giả sử như Tàu Cộng có bị sụp đổ thì Việt Cộng hết chỗ bám víu thì chúng cũng tự động nhào theo.

Điều này chắc chắn rồi cũng sẽ xảy ra một ngày không xa. Vấn đề quan trọng là những nhà hoạt động dân chủ, xã hội dân sự trong nước cần phải sẵn sàng để có thể điều hành đất nước, tránh những đảng phái tào lao nhảy vào ăn có như đảng Cộng Sản đã chiếm đoạt chính quyền từ năm 1945 đến nay đã làm cho đất nước và dân tộc Việt Nam chịu quá nhiều đau khổ trong thời gian quá dài. Chúng ta hoàn toàn tin tưởng vào những nhà đấu tranh dân chủ và xã hội dân sự ở trong nước có đầy đủ bản lãnh, lòng yêu nước để sẵn sàng lèo lái con thuyền quốc gia trong giai đoạn hậu Cộng Sản.Phi Vũ


No comments: