Translate

Sunday, July 19, 2015

Tin đồn và sự minh bạch.Ở các nước dân chủ tự do phương Tây mọi tin tức đều được phổ biến một cách công khai, rộng rãi và minh bạch bằng các phương tiện truyền thông đa dạng của tư nhân: báo chí, đài phát thanh cũng như đài truyền hình cho nên tại những nước này hầu như không có những tin đồn lan man về chính trị. Chính tự do ngôn luận, tự do báo chí cũng như không có sự kiểm soát tin tức của chính quyền làm cho những tin đồn nhảm không có đất sống.