Translate

Wednesday, June 3, 2015

Bảo vệ chủ quyền bằng ...ngư dân, tàu cá và lưới.Bài đăng lại.

Kể từ khi bè lũ Tàu Cộng cắm giàn khoan Hải Dương vào hải phận Việt Nam thì đã xảy ra lắm chuyện khôi hài mà cũng không ít chuyện thương tâm.
Đầu tiên, khi Nguyễn Tấn Dũng – thủ tướng Cộng Sản Việt Nam - sang Manilla “phó hội” thì tay này tuyên bố một cách hùng hồn làm nức lòng ngươừi dân Việt ở trong nước cũng như ở hải ngoại. Những thanh niên trong nước cảm thấy lòng yêu nước trào dâng, sẵn sàng cầm súng ra trận để đánh nhau với giặc thù Tàu Cộng và bảo vệ hải phận Việt Nam. Thế nhưng những tuyên bố hùng hồn nảy lửa của Nguyễn Tấn Dũng đã sớm chìm vào quên lãng. Cộng Sản Việt Nam cũng cho tàu cảnh sát biển ra bám giàn khoan nhưng chỉ chạy lòng vòng. Khi tàu chiến của bè lũ giặc thù Tàu Cộng dùng vòi rồng xịt nước thì các tàu cảnh sát biển này lại lảng tránh ra xa.