Translate

Monday, December 14, 2015

Tính toán sai lầm.Nhìn phiên tòa xử người thanh niên yêu nước Dũng Phi Hồ, chúng ta thấy rằng số lượng người đến tham dự để phản đối phiên tòa rất là nhiều, mặc cho lũ công an và côn đồ chặn khắp các ngã, nhưng chẳng có ai chùn bước và ngán sợ lũ chúng.

Nhìn thấy cảnh số lượng đông đảo người đi đón nhạc sĩ Việt Khang cả người thân quen lẫn người không quen, ta thấy một điều là lòng yêu nước đã gắn chặt người dân Việt với nhau. Ngày nhạc sĩ Việt Khang rời khỏi nhà tù Cộng Sản là ngày mà những người Việt từ trong nước ra đến hải ngoại mến mộ người nhạc sĩ nặng lòng với Tổ Quốc đã vui mừng khôn xiết.

Nhà cầm quyền Việt Cộng đã có tính toán sai lầm. Bắt bỏ tù người yêu nước là làm cho thức tỉnh thêm người dân Việt yêu nước hơn. Lòng yêu nước của người dân Việt càng ngày càng sâu đậm hơn, càng nhiều người yêu nước hơn, càng nhiều người hiểu rõ bản chất của nhà cầm quyền Việt Cộng hơn sẽ là mồi lửa cho cơn bão lửa quét sạch bè lũ Việt Cộng phản quốc và bán nước.


Phi Vũ