Translate

Thursday, April 9, 2015

Nước mất nhà tan.Nước đã mất nhà đã tan
Khi Nguyễn Phú Trọng đến đất Bắc Kinh
Hai mươi mốt phát đại bác đón chào
Là tiếng loa báo rằng Việt Nam đã mất
Nguyễn Phú Trọng và lũ bán nước Cộng nô
Từ Hồ Chí Minh đến một bầy nham nhở
Đã dâng nước cho lũ giặc thù Tàu Cộng
Đau thương này xé ruột tím bầm gan
Sau khi bán một cái Biển Đông
Chúng đã bán cả giang sơn Đại Việt
Tội ác này nhân dân Việt Nam sẽ muôn đời nguyền rủa
Bè lũ Cộng nô một lũ sài lang.Phi Vũ