Translate

Friday, March 13, 2015

Không được quyền quên.Sáu mươi bốn chiến sĩ hy sinh tại Trường Sa
Không thể nào quên và không được quyền quên
Thân xác các anh đã nằm sâu giữa đại dương
Như để khẳng định chủ quyền biển đảo
Những hòn đảo thân thương đã bị giặc Tàu Cộng chiếm
Có những bàn tay ngăn cản các anh
Không cho bắn trả vào kẻ thù man rợ
Các anh vẫn là những người con anh hùng của mẹ Việt Nam
Dẫu nhiều năm sau vẫn phải khắc ghi
Hoàng Sa - Trường Sa là của Tổ Quốc Việt Nam
Không được quyền quên những người con yêu Tổ Quốc
Đã hy sinh đời mình dưới súng đạn lũ giặc Tàu Cộng xâm lăng.Phi Vũ