Translate

Monday, August 17, 2015

Càng đi nhiều càng ... lú.Ông bà tổ tiên người Việt của chúng ta đã để lại cho hậu thế nhiều câu ca dao, tục ngữ mang tính giáo dục cao và đúng cũng như chính xác trong mọi hoàn cảnh. Câu "Đi một ngày đàng học một sàng khôn" nêu lên được điều mà những người thường đi ra ngoài sẽ được học hỏi nhiều điều hay ho mới lạ, bổ ích làm cho kiến thức cũng như sự hiểu biết càng ngày càng phong phú hơn. Tuy nhiên, những người đứng đầu đảng Việt Cộng cũng thường xuyên đi ra ngoài và tiếp xúc nhiều nhưng dường như là chẳng có tiếp nhận được chút khôn nào cả.