Translate

Friday, June 5, 2015

Ước mơ.Phàm là người thì ai cũng có không nhiều thì ít những ước mơ. Chính những ước mơ đã ươm niềm hy vọng và làm cho cuộc sống của con người thăng hoa, mang đến cho con người những sự tiện nghi mà chúng ta được hưởng ngày hòm nay.

Hôm nay, khi nhìn vào những nước ở Đông Âu, những nước trước đây là những nước trong khối Cộng Sản ngày xưa như Việt Nam, bây giờ đã là những nước dân chủ tự do, người dân được có những quyền căn bản nhất của con người, trong khi đó người dân Việt vẫn còn đang chìm đắm trong
 những bất công cay đắng do đám Việt Cộng đang đè đầu cưỡi cổ người dân gây nên, tôi chỉ có một niềm ước mơ nhỏ bé:  đảng  Việt Cộng hãy đi chết đi để trả đất nước Việt Nam về cho dân tộc Việt Nam. Cái đảng chết tiệt này đã bu bám vào đất nước Việt Nam, bu bám vào lưng của người dân Việt Nam cũng đã lâu quá rồi.

Mà chắc là đại đa số người dân Việt Nam cũng đều có chung niềm ước mơ này. Hãy cầu cho cái đảng chết tiệt và đám Việt Cộng chết tiệt này bị chui xuống tầng thứ chín của hoả ngục, nằm yên vị ở đó và không thể nào đi đầu thai trở lại xã hội loài người nữa làm gì. Cũng đã quá lâu rồi đó nha đám cố bám ăn hại!

Phi Vũ