Translate

Tuesday, April 7, 2015

Loài nghiệt chủng.Kể từ khi miền Nam Việt Nam bị rơi vào bàn tay của loài quỷ đỏ Cộng Sản, cả nước Việt Nam bị nhấn chìm trong lá cờ máu với ngôi sao vàng ở giữa của Cộng Sản Việt Nam, nền giáo dục Việt Nam đã bước chân vào những vũng lầy.

Trước khi nói chuyện về chuyện giáo dục ở Việt Nam, chúng ta hãy nói về học đường hay là nhà trường ở Việt Nam trước. Trong thời gian gần đây, rất nhiều video clip quay cảnh học sinh ở Việt Nam, đặc biệt phần lớn là học sinh nữ đánh nhau dã man, thậm tệ trưức sự chứng kiến có khi là cổ vũ của những học sinh bạn cùng trường, cùng lớp. Khi xem những video clip này, người xem không khỏi cảm thấy đau lòng khi chứng kiến thực trạng đạo đức suy đồi trong trường học ở Việt Nam. Trường học được xem là nơi đào tạo những nhân tài tương lai cho đất nước, những con người có đầy đủ đức, trí, thể lực để phụng sự Tổ Quốc sau này. Cớ sao lại có tình trạng đạo đức suy đồi ngay ở môi trường học đường như trong thời điểm hiện nay?