Translate

Tuesday, September 1, 2015

Doc Bao Vem 440

Tự do ngôn luận và lương tâm làm người.Sống ở trên đất nước Hoa Kỳ là một đất nước tự do dân chủ, con người có đầy đủ mọi quyền tự do như tự do đi lại, tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do bầu cử và ứng cử, tự do chính trị... và nhiều quyển tự do làm người khác nữa đã được hiến pháp, luật pháp của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ công nhận và bảo vệ. Không ai có quyền tước đoạt những quyền tự do căn bản của một công dân đang sinh sống trên đất nước Hoa Kỳ.

Tuy nhiên, nếu lợi dụng những quyền tự do ngôn luận hoặc tự do báo chí để nói và viết lên những điều khoét sâu vào nỗi đau của một cộng đồng, dù rằng điều này luật pháp Hoa Kỳ không ngăn cấm nhưng đây là một hành động và lời nói vô lương tâm xúc phạm đến cộng đồng ấy. Xin đơn cử một vị dụ. Tội ác của Đức Quốc Xã đối với dân tộc Do Thái là một tội ác mà trời không dung đất không tha. Nếu có một ai viết bài bênh vực tội ác đó – dĩ nhiên là luật pháp không có quyền ngăn cản – nhưng chính kẻ viết bài ấy là một con người vô lương tâm, không có đạo đức và sẽ bị lên án.