Translate

Thursday, October 1, 2015

Hô khẩu hiệu.Cộng Sản nói chung và Cộng Sản Việt Nam nói riêng rất là ưa thích dùng những khẩu hiệu rất là kêu, nhưng thực chất chúng có thực thi đúng khẩu hiệu đó hay là không thì cũng phải phải chờ xem.

Đầu tiên chúng ta nói đến khẩu hiệu của chính Hồ Chí Minh đã viết: “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”. Chà, câu này rõ ràng là đúng, rất là đúng, không có sai một tí tị nào cả. Ấy vậy mà cũng chính người  nói câu này đã chơi trò tráo trở, tước đoạt độc lập tự do của chính người dân Việt Nam. Cuộc Cách Mạng Tháng Tám thần kỳ năm 1945 là cuộc cách mạng của toàn dân Việt Nam bao gồm mọi thành phần nhân dân Việt Nam, bao gồm nhiều đoàn thể đảng phái chính trị, bao gồm nhiều tôn giáo khác nhau làm nên cuộc cách mạng, thế nhưng Hồ Chí Minh đã thừa lệnh quốc tế Cộng Sản tước đoạt và hất chân tất cả để Cộng Sản Việt Nam độc chiếm lãnh đạo mãi cho đến ngày nay thì quả thật câu nói của Hồ Chí Minh chỉ là một khẩu hiệu mà y đã hô suông và hoàn toàn vô giá trị.