Translate

Friday, June 19, 2015

Sẽ không bao giờ quên.Bài đăng lại.

Phương châm của người quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa là: Tổ Quốc, Danh Dự và Trách Nhiệm. Người lính quân lực Việt Nam Cộng Hòa luôn luôn đặt Tổ Quốc lên hàng đầu với lời thề không bao giờ phản bội quê hương.
Xin ttrân trọng cám ơn những quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã ngã xuống vì tự do và dân chủ , cho người dân miền Nam Việt Nam được hưởng không khí tự do dân chủ,.