Translate

Tuesday, May 5, 2015

Đôi lời tâm huyết.Trước khi đi sâu vào vấn đề tôi sắp trình bày, tôi xin minh định lập trường và quan điểm của tôi. Tôi là người chống Cộng và Việt Cộng là kẻ thù không đội trời chung của tôi. Từ khi sang Hoa Kỳ đến nay, tôi chưa bao giờ về lại Việt Nam với lời thề chỉ về lại Việt Nam khi kẻ thù Việt Cộng không còn hiện diện trên quê hương dù rằng tôi nhớ thương quê hương da diết.

Cách đây mấy năm, tôi có viết một bài viết với tựa đề “ Chụp mũ”. Trong bài viết này, tôi có đề cập đến một vấn đề cũng thường xuyên xảy ra trong cộng đồng người Việt tỵ nạn Cộng Sản ở khắp nơi trên thế giới. Điều này có nghĩa là dù cùng là người Việt tỵ nạn Cộng Sản với nhau, dù rằng cùng căm thù Cộng Sản như nhau nhưng hễ có một sự không đồng thuận nào đó là dùng “chiếc mũ Cộng Sản” chụp lên đầu nhau. Mọi người cứ “chụp mũ” nhau thoải mái khiến cho có một số người trên đầu đội đến mấy “chiếc mũ Cộng Sản”. Sau năm 1975, khi Việt Cộng vào miền Nam, chúng nhìn thấy người dân Việt Nam Cộng Hòa đội những chiếc mũ nỉ, mũ lưỡi trai đẹp mê hồn rồi nhìn vào nhau, chúng nhận thấy rằng những chiếc mũ cối mà chúng đang đội trên đầu trông có vẻ cù lần và...ngu ngu làm sao đó. Vậy là Việt Cộng đồng loạt bỏ hết mũ cối nhà quê của chúng để đội lên đầu những chiếc mũ mà người dân Việt Nam Cộng Hòa đang đội. Thế nhưng chúng không đem vất những chiếc mũ cối của chúng vào sọt rác. Chúng gom tất cả và bỏ vào những containers đem ... xuất cảng sang những nước có người Việt tỵ nạn Cộng Sản đang sinh sống. Vậy là đồng bào người Việt tỵ nạn Cộng Sản ở hải ngoại có “vũ khí” để sử dụng. Hễ cứ ghét ai là đem “mũ cối Việt Cộng” chụp lên đầu nhau làm mất đi tình đoàn kết của cộng đồng người Việt tỵ nạn Cộng Sản. Chúng ta đã quên mất rằng chúng ta đang có kẻ thù chung là lũ Việt gian Cộng Sản đang cai trị trên toàn đất nước Việt Nam, đang bán dần từng phần đất của Tổ Quốc Việt Nam cho giặc thù Tàu Cộng.  Lũ Việt Cộng nhìn thấy cộng đồng người Việt tỵ nạn Cộng Sản hải ngoại chụp “mũ cối Việt Cộng” cho nhau là chúng đã thấy hả hê rồi. Cho nên trong thời điểm hiện nay, cộng đồng người Việt tỵ nạn Cộng Sản trên toàn thế giới hãy dẹp bỏ những tỵ hiềm, cùng bắt tay nhau đoàn kết để hỗ trợ cho đồng bào trong nước vùng lên chống lại giặc thù Việt Cộng.