Translate

Friday, February 13, 2015

Nói dzậy mà…không phải dzậy.Bài đăng lại.

Trong một bài viết xem như là thông điệp đầu năm của Nguyễn Tấn Dũng, thủ tướng của nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam, đã có những câu nghe rất “kêu”, nhưng mà vì “kêu quá” nên đã trở thành những sáo ngữ rỗng tuếch, những câu viết huyên thuyên, lan man, không đúng với thực tế đang xảy ra trên đất nước Việt Nam dưới sự cai trị bởi bàn tay sắt của đảng Cộng Sản Việt Nam.

Trong bài viết của mình, Nguyễn Tấn Dũng có viết đoạn: “Nguồn động lực phải đến từ đổi mới thể chế và phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của nhân dân”, trích bài viết. Câu này thì nghe thấy …quen quen, nghe đã rất nhiều lần rồi, nghe hoài cũng nhàm cả lỗ tai, thế nhưng thực tế là ở trên đất nước Việt Nam, người dân Việt Nam thực sự có bao giờ được làm chủ đất nước, có bao giờ được làm chủ chính vận mạng của mình đâu. Để trả lời câu nói mang đầy sáo ngữ của Nguyễn Tấn Dũng, ngay ngày đầu năm, rất nhiều dân oan từ các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương và nhiều tỉnh khác nữa ở miền Nam đã tụ tập tại Sài Gòn để biểu tình kêu đòi nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam phải giải quyết những oan ức của họ từ việc những cán bộ Cộng Sản Việt Nam tại địa phương đã ăn cướp đất đai, tài sản, mồ hôi nước mắt của họ mà đã bao nhiêu đời khó nhọc mới tạo dựng nên. Một bên là những câu viết sáo rỗng, một bên là hành động biểu tình đòi hỏi phải giải quyết những oan ức, chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy rằng đây chỉ là những lời nói “xạo ke” của tay làm thủ tướng của nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam.