Translate

Saturday, October 3, 2015

Cái ống nước Sông ĐàCái ống nước Sông Đà "khổ ghê"
Vỡ  đi vỡ lại  biết bao lần
Vỡ  xong chúng xúm nhau vào trám
Trám xong rồi lại vỡ tè le

Có người bảo rằng lũ chúng ngu
Sao không thay cha cái ống mới
Xin thưa rằng chúng chẳng ngu đâu
Nhờ thế chúng mới có tiền ... tiêu

Vỡ  đi vỡ lại rồi lại trám
Câu chuyện dài của thời đảo điên
Chỉ tội người dân thành Hà Nội
Đưa lưng ra gánh một lũ tham

Vỡ  ống nước rồi thì ta trám
Tiền nước tăng tính vào dân đen
Vỡ  bao nhiêu lần cũng thây kệ
Trám đi trám lại cũng chẳng sao!

Phi Vũ