Translate

Wednesday, February 4, 2015

Chỉ một con đường.Trong thời gian gần đây, cả thế giới đều kinh hoàng và ghê tởm những phương cách giết người bằng cách chặt đầu của bọn khủng bố Isis mà chúng đã tung những video clip lên trên các trang mạng internet. Người xem đã kinh sợ và ghê tởm phương cách giết người man rợ của lũ khủng bố bất nhân máu lạnh này. Cả thế giới đều quyết tâm chung sức cùng nhau để tiêu diệt chúng.

Thế nhưng cũng chính vào thời điểm này, có một bọn khác cũng lợi dụng tình hình chống khủng bố toàn cẩu để vu cáo người khác là khủng bố và tìm mọi cách để tiêu diệt. Đó là lũ Tàu Cộng đã lợi dụng việc chống khủng bố, vu cáo cho người Tây Tạng và người Uyghur ở Tân Cương là khủng bố để hòng tiêu diệt những người Tây Tạng và Uyghur nổi dậy chống lại bè lũ xâm lược Tàu Cộng. Chúng ta nên nhớ rằng trước năm 1949 Tây Tạng và Tân Cương là những nước độc lập và có chủ quyền hẳn hoi. Vào năm này, Mao Trạch Đông đã xua quân xâm lược và chiếm giữ cả Tây Tạng lẫn Tân Cương mãi cho đến ngày nay. Đức Đạt Lai Lạt Ma đã lãnh đạo nhân dân Tây Tạng kháng chiến chống lại bè lũ Tàu Cộng xâm lược nhưng bị thất bại và Ngài phải sống lưu vong. Lũ Tàu Cộng đã đặt Ngài ra ngoài vòng pháp luật và vu cáo Ngài là khủng bố. Gần đây, lũ Tàu Cộng đã đàn áp và giết dã man những người Tây Tạng và Uyghur đã nổi dậy chống lại bè lũ Tàu Cộng xâm lược.