Translate

Friday, October 2, 2015

Vài câu chuyện tào lao.
Trong lúc nhà cầm quyền Việt Cộng nhượng nhiều phần đất cho cho Tàu Cộng thì lại “giành đất và lấn đất” với Kampuchia. Vừa rồi, chính phủ Kampuchia đã mượn bản đồ của Pháp về xứ Đông Dương trước đây và dùng bản đồ này khởi kiện nhà cầm quyền Việt Cộng ra Liên Hiệp Quốc. Chúng ta chờ xem Liên Hiệp Quốc sẽ xử vụ kiện này như thế nào.

Hiện nay, dọc theo bờ biển Đà Nẵng và nhiều vùng khác nữa, Tàu Cộng đã “mượn” người Việt đứng tên để mua những dải đất rộng dọc theo bờ biển.  Đây là một hình thức “xâm lược” nhẹ nhàng nhất mà lũ Tàu Cộng đã đem ra sử dụng. Những dải rừng rộng lớn dọc theo biên giới phía Bắc, biên giới phía Tây của Tổ Quốc cũng đã được nhà cầm quyền Việt Cộng tại địa phương “hào phóng” cho Tàu Cộng thuê. Đây rõ ràng chúng đã bắt đầu hợp thức hóa Hội Nghị Thảnh Đô mà đám Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười đã ký kết với Tàu Cộng với ý hướng “thà mất nước vào tay Tàu Cộng còn hơn mất đảng Việt Cộng”.