Translate

Thursday, June 25, 2015

Côn đồ.Càng ngày, công an Việt Cộng hành xử như là một lũ côn đồ. Những hình ảnh mà FB Trịnh Bá Phương đưa lên internet với những người bị chảy máu đầy người, có người bị chấn thương sọ não khiến mọi người có lương tri không  khỏi ái ngại.

Trong thời Việt Nam thuộc Pháp, dĩ nhiên là có những sự đàn áp của thực dân cũng như tay sai đối với người dân Việt bị trị, nhưng xét cho cùng thì sự đàn áp cũng không đến độ dã man, vô nhân tính như lũ công an côn đồ Việt Cộng trong thời điểm hiện nay. Nhà cầm quyền Việt Cộng đã tuyển những tên côn đồ vô giáo dục làm công an để chúng đàn áp người dân lành vô tội. Bọn này là một đám người máu lạnh, bàn tay của chúng sẵn sàng làm những việc tàn ác, dã man, đốn mạt với người dân lành mà không hề chùn tay. Và cũng đã lâu, công an và côn đồ đã hòa làm một. Khi người dân Việt Nam ở trong nước nói về lũ công an Việt Cộng, người ta đã nghĩ ngay đến đây là một lũ côn đồ không tim không óc.