Translate

Wednesday, June 17, 2015

Ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.Hàng năm người Việt tỵ nạn Cộng Sản ở khắp nơi trên thế giới đều tổ chức lễ tưởng niệm ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa để tưởng nhớ đến những người lính đã xả thân hy sinh chống lại giặc thù Cộng Sản, để những người dân miền Nam được hưởng không khí tự do dân chủ trong vòng 21 năm cho đến ngày mất nước 30 tháng 4 năm 1975.
Những năm tháng ấy người lính Việt Nam Cộng Hòa đã trải qua bao nhiêu gian khổ để hậu phương được an bình, để học sinh được cắp sách đến trường trong một môi trường giáo dục lành mạnh chứ không phải là một môi trường giáo dục tuyên truyền nhồi sọ như dưới thời Cộng Sản..