Translate

Monday, February 2, 2015

Những ngày lễ hội.Trong tháng hai năm 2015 này chúng ta có rất nhiều ngày lễ hội. Chúng ta thử điểm sơ qua những ngày lễ hội này.

Vào ngày thứ tư 11 tháng 2 là ngày cúng đưa ông Táo về trời. Đây là ngày lễ mang tính truyền thống của dân tộc Việt Nam.

Ngày 14 tháng 2 là ngày Valentine’s Day. Đây cũng là ngày mà chúng ta thường gọi là ngày Lễ Tình Nhân. Ngày này,là ngày vui cho những người tình nhân hoặc đã là vợ chồng và tặng cho nhau những món quà yêu thương.

Người Mỹ gốc Việt tại Hoa Kỳ còn có ngày 16 tháng 2 là ngày President’s Day. Vào ngày này, theo truyền thống của Hoa Kỳ là ngày sinh của cố Tổng Thống George Washington, người được xem là vị tổ phụ lập quốc của Hoa Kỳ. Tất cả các cơ quan chính phủ, trường học, ngân hàng, bưu điện tại Hoa Kỳ đều được nghỉ. Một số hãng xưởng cũng cho công nhân nghỉ nhưng cũng có nhiều hãng xưởng công nhân phải đi làm.