Translate

Monday, March 30, 2015

Cái bắt tay định mệnh.Hiện nay, Pháp, Đức, Ý đã theo chân Anh gia nhập vào ngân hàng thế giới của Tàu Cộng viết tắt là AAIB. Một số nước khác như Nga cũng đã quyết định tham gia vào AAIB. Từ khi thành lập AAIB đến nay, cánh tay của nó đã càng ngày càng vươn xa hơn, thu hút nhiều nước gia nhập và còn có nhiều nước khác nữa cũng đang chuẩn bị gia nhập ngân hàng này. Đây rõ ràng là một ngón đòn khá nặng vỗ vào mặt của Mỹ, thế nhưng nếu nhìn từ nguyên nhân sâu xa thì đây cũng chính là “gậy ông đập lưng ông” mà thôi.

Quay trở về năm 1972, khi tổng thống Mỹ là Richard Nixon sang thăm chính thức Bắc Kinh, khi Richard Nixon bắt tay Mao Trạch Đông, cái “bắt tay định mệnh” này đã chính thức bức tử chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Chính Hoa Kỳ cũng muốn rút khỏi Việt Nam, nhưng trên hết là Mỹ muốn rảnh tay để đối phó với Liên Xô. Lúc bấy giờ Liên Xô là nước luôn luôn tranh giành ảnh hưởng với Mỹ. Và khi Nixon bắt tay Mao Trạch Đông thì ngày 27 tháng 1 năm 1973 hiệp định Paris ký kết, Mỹ đã “phủi tay” với Việt Nam. Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa rơi vào tay Cộng Sản vào năm 1975 . Năm 1989 thì bắt đầu Ba Lan sụp đổ dẫn theo các nước Cộng Sản Đông Âu cũng sụp đổ theo. Đến năm 1991 thì số phận của Liên Xô cũng đã an bài. Hoa Kỳ xem như là đã trút đi được gánh nặng.