Translate

Wednesday, September 30, 2015

Đi lên trời
Có hai vợ chồng nọ
 thằng chồng khờ quá, con vợ dạy bày hoài mà thằng chồng cũng không thông. Con vợ chán quá, xách gói bỏ nhà đi. Thằng chồng hỏi đi đâu thì con vợ bảo là lên trời. Ở nhà mấy ngày không có vợ đói quá, thằng khờ quyết đi lên trời tìm vợ.

Y đi sang đến cuối làng
bên thì đói quá bèn vào nhà nọ chui xuống gầm giường đinh chủ nhà ngủ mê nửa đêm dậy xuống bếp kiếm đồ để ăn. Tối hôm đó, sau khi hai vợ chồng trẻ vui vẻ với nhau thì người chồng mới nói với vợ là mình vừa mới... lên trời. Thằng khờ đang nằm dưới gầm giường nghe thế chui ra hỏi là lên trời có thấy vợ của hắn ta không. Hai vợ chồng hoảng quá trở dậy thắp đèn lên thấy mặt thằng này khờ quá nên đuổi ra khỏi nhà. Từ đó, đi đến đâu hắn cũng bảo là đi lên trời kiếm vợ, sau này chẳng ai biết hắn đi về hà phương nào.


PS:  Có một nước nọ
đảng cầm quyền cũng muốn đi lên trời, nhưng đi đã hơn 70 năm mà vẫn chưa đến. Vừa rồi, tay đứng đầu đảng cầm quyền tuyên bố không biết đến cuối thế kỷ này đã đến trời chưa. Nếu đến được nơi ấy, chịu khó tìm giùm dân làng thằng khờ cũng đã đi lên trời lâu rồi mà không biết hắn đã đến nơi chưa?
PV