Translate

Monday, September 14, 2015

Thực dân kiểu mới.Trong thời gian gần đây, Trung Cộng đã khuyến khích dân của chúng ra sinh sống và làm ăn khắp nơi trên thế giới như là một hình thức “thực dân mới” tuy âm thầm nhưng nếu nhìn kỹ thì quả là tai hại không ít cho toàn thể thế giới.


Trước tiên, ta hãy nhìn ba nước gần Trung Cộng nhất là Việt Nam, Lào và Cam Pu Chia. Ở những nước này, dân Tàu đã thành lập giống như là những “đặc khu” riêng biệt mà người bản địa không vào được. Ở những nơi này, chúng mở cửa hàng, trường học và giao dịch với nhau chỉ bằng tiếng Hoa mà thôi. Thậm chí những tên du côn Tàu đánh dân Việt Nam như ở tại Hà Tĩnh thì công an Cộng Sản Việt Nam chỉ biết nhìn chứ không dám làm gì mặc dù công an Cộng Sản Việt Nam là những tên rất là ác với dân Việt của mình.