Translate

Friday, July 17, 2015

Lịch sử sẽ sang trang.Ta bước đi theo chiều dài lịch sử
Nỗi nhọc nhằn vất vả của cha ông
Đấu cật chung vai gây dựng cơ đồ
Từ mảng đất hoang vu thành ruộng đồng trù phú
Từ buổi ban sơ thuở ban đầu dựng nước
Nước mắt mồ hôi cùng xương máu bao đời
Công tiền nhân mang gươm đi mở nước
Giang sơn thành hình chữ S hôm nay