Translate

Thursday, July 16, 2015

Chuyện ruồi bu.Từ xưa đến nay, các lớp trong bậc tiểu học của Việt Nam từ thời Pháp thuộc đến thời Việt Nam Cộng Hòa ở miền Nam cũng như thời Việt Cộng ở miền Bắc cũng như thời Việt Cộng trên cả nước Việt Nam sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 thì em học sinh đứng đầu lớp phụ với thầy cô giáo  chỉ đơn giản gọi là trưởng lớp. Từ trưởng lớp nghe vừa nhẹ nhàng, đơn giản mà cũng như là rất gần gũi trong tình bạn bè cùng chung lớp chung trường. Thế nhưng, theo tin của tờ báo Tuổi Trẻ  ở trong nước, bộ giáo dục đào tạo Việt Cộng vừa có dự thảo điều lệ thay thế từ trưởng lớp thành là chủ tịch hội đồng tự quản học sinh.

Khi những phụ huynh học sinh nghe tin có sự thay đổi này đã đồng loạt phản đối về sự thay đổi mang tính tào lao này. Có người cho rằng chức vụ chủ tịch hội đồng tự quản học sinh mang tính “đao to búa lớn” cũng như không có tính gần gũi. Việc thay thế chức vụ trưởng lớp bằng chủ tịch hội đồng tự quản học sinh đã tạo cho học sinh ngay từ thời còn nhỏ đã gợi lên cho học sinh tính ham hố quyền lực mà cũng mất đi sự hồn nhiên của tuổi thơ.