Translate

Sunday, January 25, 2015

Bồi bút và sự dối trá.


Bài đăng lại.

Hãy đọc lại những câu thơ cũ:

 

Ông Lê nin ở nước Nga

Mà em lại thấy rất là Việt Nam.

 

Hoặc:

 

Thương cha thương mẹ thương chồng

Thương mình có một thương ông tới mười…

 

Những câu thơ này chắc hẳn những người Việt trong nước nhất là những đồng bào miền Bắc chắc không ai là không biết. Người viết nên những vần thơ này hẳn là có đầu óc cũng khá là phong phú mặc dù ông ta chưa một lần gặp mặt Lê nin hoặc Stalin vì những người này chết đã từ lâu. Những người Việt có liêm sỉ khi đọc những câu thơ mà Tố Hữu đã ca tung tâng bốc Lenin hoặc Stalin không khỏi sượng sùng hoặc đỏ mặt, nhưng tác giả lại hoàn toàn khác, vẫn an nhiên tự tại và vẫn …tự hào về những bài thơ của mình. Người ta dễ dàng nhận thấy Tố Hữu là một tên bồi bút đáng khinh bỉ đã bán rẻ nhân phẩm cũng như đã bẻ cong ngòi bút của mình để ca tụng hai con quỷ khát máu trong lịch sử của nước Nga và thế giới.Cộng Sản thế giới như Liên Xô, Tàu Cộng hoặc Cộng Sản Việt Nam đã sử dụng những tên bồi bút như Tố Hữu để ru ngủ, mê hoặc người dân sống dưới sự cai trị của Cộng Sản.