Translate

Thursday, September 3, 2015

Sự thỏa thuận đê hèn.Trong dịp chủ tịch nước của Việt Cộng Trương Tấn Sang sang Tàu để dự  diễn binh kỷ niệm 70 năm đệ nhị thế chiến kết thúc, chủ tịch nước Tàu Cộng Tập Cận Bình và Trương Tấn Sang đã “đồng ý trên nguyên tắc sẽ giải quyết về tranh chấp biển Đông một cách đích đáng”.  “Câu thỏa thuận” này giữa Tàu Cộng và Việt Cộng nghe “quen quen”, dường như đã được lặp đi lặp lại rất là nhiều lần mỗi khi có một dịp nào đó  có sự gặp gỡ giữa hai giới chức tương nhiệm của hai nước,  nhưng mà ”thỏa thuận” là một chuyện, còn cái thằng ma giáo, ương ngạnh, tham lam vẫn bất chấp sự thỏa thuận đó, vẫn có những hành động ngang ngưực, tham tàn lại là một chuyện khác nữa. Sự thỏa thuận này đã có quá nhiều lần, người nghe đã quá nhàm tai, người nhìn thấy sự việc thật tế xảy ra đã quá nhàm mắt, và người nghe, người thấy chỉ biết tức tối thằng tham lam ngang ngược và tức giận thằng ngu đần, nhu nhược.