Translate

Thursday, September 3, 2015

Sự thỏa thuận đê hèn.Trong dịp chủ tịch nước của Việt Cộng Trương Tấn Sang sang Tàu để dự  diễn binh kỷ niệm 70 năm đệ nhị thế chiến kết thúc, chủ tịch nước Tàu Cộng Tập Cận Bình và Trương Tấn Sang đã “đồng ý trên nguyên tắc sẽ giải quyết về tranh chấp biển Đông một cách đích đáng”.  “Câu thỏa thuận” này giữa Tàu Cộng và Việt Cộng nghe “quen quen”, dường như đã được lặp đi lặp lại rất là nhiều lần mỗi khi có một dịp nào đó  có sự gặp gỡ giữa hai giới chức tương nhiệm của hai nước,  nhưng mà ”thỏa thuận” là một chuyện, còn cái thằng ma giáo, ương ngạnh, tham lam vẫn bất chấp sự thỏa thuận đó, vẫn có những hành động ngang ngưực, tham tàn lại là một chuyện khác nữa. Sự thỏa thuận này đã có quá nhiều lần, người nghe đã quá nhàm tai, người nhìn thấy sự việc thật tế xảy ra đã quá nhàm mắt, và người nghe, người thấy chỉ biết tức tối thằng tham lam ngang ngược và tức giận thằng ngu đần, nhu nhược.


Ông bà ta thường có nói “mèo vẫn hoàn mèo”. Cái bản chất của một loại người như thế nào cũng khó mà có thể thay đổi được. Bản chất của thằng Tàu Cộng gian tham là nó tiếp nối cái truyền thống muốn bành trướng của tổ tiên nòi giống Hán nhà chúng. Chỉ có một điều đau lòng là tổ tiên người Việt của chúng ta xưa kia hào hùng biết là bao nhiêu, đã từng giáng cho lũ giặc thù phương Bắc không biết bao nhiêu lần thất điên bát đảo, vậy mà lũ Việt Cộng ngày hôm nay lại ươn hèn, nhu nhược đến quá là tệ hại. Chung quy chúng chỉ muốn cái đảng Việt Cộng của chúng bám mãi vào đất nước Việt Nam, bu mãi trên lưng của dân tộc Việt Nam để mà tồn tại, mặc cho sự nhục nhã đê hèn như thế nào chúng cũng muối mặt hứng chịu.

Thật là chua xót và tủi hổ cho tiền nhân của dân tộc Việt Nam và cay đắng cho những người dân Việt vẫn còn nặng lòng vì Tổ Quốc.Phi Vũ

No comments: