Translate

Saturday, January 31, 2015

Dân oan.Trong lịch sử Việt Nam, trải qua suốt mấy nghìn năm kể từ thời phong kiến cho đến thời thực dân rồi thời Việt Nam Cộng Hòa ở miền Nam Việt Nam với nền dân chủ tự do non trẻ, dường như chưa bao giờ và chưa hề có từ “dân oan”. Dẫu biết rằng dưới thời thực dân phong kiến có rất nhiều điều không được tốt đẹp và đã bị lịch sử phê phán, thế nhưng chỉ đến thời đất nước Việt Nam bị Cộng Sản cai trị thì đây quả là một giai đoạn tàn khốc nhất, khủng khiếp nhất, kinh hoàng nhất và ghê rợn nhất mà người dân Việt Nam phải đưa lưng ra hứng chịu những nghiệt ngã nhất mà Cộng Sản Việt Nam đã giáng những đòn chí tử lên đầu, lên cổ người dân Việt Nam.