Translate

Sunday, August 9, 2015

Việt Cộng và lòng tự trọng.
Lúc nhỏ đi học, thầy giáo có cho tôi học bài văn của ông Nguyễn Bá Họcvề lòng tự trọng mà tôi vẫn còn nhớ mãi đến bây giờ.

Ông Nguyễn Bá Học nói: "Người có chí khí tài lực hơn người, không nương tựa ai, không nhờ cậy ai, tự mình mình đi,tự mình mình lại, tự mình quý mình, ai yêu không mừng, ai ghét không giận thì là người biết tự trọng. Còn tài chẳng hơn ai, đức chẳng hơn ai, con mắt sáng bằng hạt đậu, trí khôn nông như đọi đèn cũng bắt bực làm cao, khinh thế ngạo vật thì không gọi là người tự trọng".

Nhìn sang thế giới, các vị nguyên thủ quốc gia ở các nước dân chủ phương Tây, dẫu chỉ bị một lỗi lầm nhỏ họ cũng đều từ chức cả để giữ danh dự cho mình và không làm thiệt hại cho đất nước và nhân dân. Nhưvậy, đây là những vị có lòng tự trọng cao, rất đáng để chúng ta khâm phục và ngưỡng mộ.