Translate

Friday, April 24, 2015

Luật S – 219 và “Ngày hành trình tìm tự do”.Quốc hội Canada vừa thông qua luật S – 219 xem “ngày 30 tháng 4 là  Ngày hành trình tìm tự do”.

Cộng Sản Việt Nam ồn ào la lối là chính phủ Canada đã xuyên tạc lịch sử. Nhà cầm quyền Việt Cộng đã phản đối với đại sứ Canada tại Hà Nội.

Thử hỏi “xuyên tạc” ở chỗ nào khi mà đám Việt Cộng vừa vào miền Nam là người dân miền Nam chạy trốn như là chạy trốn loại cùi, phung, hủi, như chạy trốn lũ bệnh ôn dịch. Biết bao nhiêu triệu người phải bỏ mình giữa đại dương, làm mồi cho cá. Biết bao nhiêu phụ nữ bị hải tặc làm nhục trên con đường đi trốn chạy một chế độ khốn nạn, bất lương và bạo tàn mà bây giờ trong tâm khảm những phụ nữ này vẫn chưa nguôi ngoai. Vết thương này chưa bao giờ lành miệng cả. Chỉ có bè lũ Việt Cộng chúng mày mới là lũ bất nhân đốn mạt mà thôi. Mặt đã dơ không biết lo rửa mà còn trét thêm đồ dơ lên mặt cho bẩn thêm.

Và cũng cám ơn Thượng nghị sĩ  Ngô Thanh Hải ở quốc hội Canada, tác giả của luật S – 219 xem “ngày 30 tháng 4 là Ngày hành trình tìm tự do”. Luật S – 219 sẽ là điều nhắc nhở mọi người Việt Nam tỵ nạn Cộng Sản trên toàn thế giới – ngoại trừ loại Việt gian, Vịt Kiều – luôn luôn nhớ đến “căn cước tỵ nạn Cộng Sản” của mình.

PV