Translate

Tuesday, October 27, 2015

Lũ hèn hạ.
Việc chiếc chiến hạm USS LASSEN của Hoa Kỳ vào vùng hải phận 12 hải lý của những hòn đảo mà Tàu Cộng bồi đắp nhân tạo đối với tôi chỉ là việc bình thường mà tôi cũng không lấy việc ấy mà vui cho lắm bởi lẽ tôi biết chắc rằng Tàu Cộng chẳng ngu dại gì mà đụng đến Hoa Kỳ. Sau này, giả sử như hải quân của các nước Nhật Bản, Ấn Độ hoặc Úc đưa chiến hạm đến vùng biển này thì tôi cũng dám chắc rằng lũ Tàu Cộng cũng chẳng dại gì manh động và tôi cũng không lấy đó làm vui.

Điều tôi quan tâm đây là vùng biển đánh cá truyền thống của ngư dân Việt Nam nhưng ngư dân ta ra đánh cá là Tàu Cộng húc chìm. Cách đây mấy hôm, nhà cầm quyền Việt Cộng đưa những chiếc tàu  ra cứu hộ nhưng tàu của Tàu Cộng ra cản lại. Những chiếc tàu cứu hộ này chỉ biết nhìn những chiếc tàu cá bị lũ Tàu Cộng húc mà không thể nào tiếp cứu. Đây mới là điều đáng nói và đáng quan tâm.