Translate

Monday, October 5, 2015

Vài mẩu tin ngắnCách đây mấy ngày, Hoa Kỳ, Nhật Bản và Ấn Độ đã có cuộc họp về vấn đề Biển Đông. Cả ba nước cùng  có quan tâm chung về tình hình căng thẳng hiện nay tại vùng Biển Đông. Cả ba nước đều cùng có quan ngại sâu sắc khi Tàu Cộng đã có hành động bồi đắp các đảo nhân tạo mà chúng đã chiếm được của Việt Nam năm 1988 tại quần đảo Trường Sa. Cả ba nước đều đồng ý với nhau rằng vùng Biển Đông mà Tàu  Cộng xác lập chủ quyền phải là vùng tự do lưu thông hàng hải như từ xưa đến nay và Tàu Cộng không có quyền độc chiếm. Để đáp lại, vẫn như luận điệu cũ, Tàu Cộng cho rằng chủ quyền của chúng tại vùng Biển Đông.là chắc chắn và không thể tranh cãi. Chúng có chủ quyền trên mặt nước, vùng biển trong Biển Đông kể cả phần đáy biển cũng thuộc chủ quyền của chúng. Tàu Cộng vẫn giữ "năm kiên  trì" xem như là mục tiêu của chúng trong việc thâu tóm Biển Đông. Chưa thấy thằng bạn vàng của thằng bạn vàng tham lam này lên tiếng gì về quyết định của Tàu Cộng. Chắc cũng lập lại câu :" chúng tôi vô cùng quan ngại..."