Translate

Tuesday, March 24, 2015

Hết nước nói.
Ở Việt Nam, chuyện nhà cầm quyền Hà Nội khi khổng khi không chặt những hàng cây cổ thụ trên trăm năm làm cho người dân khắp nơi phản đối nên chúng đã tạm dừng tay. Câu chuyện này chưa ráo mực thì chuyện khác lại xảy ra tiếp cũng làm xôn xao dư luận. Từ thuở xa xưa, khi cha ông ta bước đầu đặt chân lên xứ đàng trong sinh sống lập nghiệp, phong cảnh vùng sông Đồng Nai đẹp hữu tình nên cha ông của chúng ta đã có hai câu thơ:

Nhà Bè nước chảy rẽ hai
Ai về Gia Định, Đồng Nai thì về...

Thế nhưng cảnh đẹp thơ mộng này sắp sửa bị mất rồi. Theo tin tức từ trong nước, nhà cầm quyền tỉnh Đồng Nai đã cho làm công việc san lấp một phần sông Đồng Nai khu vực chảy qua thành phố Biên Hòa để xây dựng những cơ sở thương mại. Ở các nước tiên tiến trên thế giới, khi xây dựng người ta luôn luôn chú trọng đến cảnh quan thiên nhiên và chưa hề có quốc gia nào làm chuyện ngược đời san lấp sông để xây dựng. Nguồn nước chảy là một vấn đề hết sức quan trọng cho dân sinh cũng như cho môi trường. San lấp làm cho dòng sông nhỏ hẹp lại khi vào mùa mưa, nước lũ sẽ tràn xuống và sẽ có những tác hại to lớn không lường được, nhất là vùng rừng đầu nguồn của sông Đồng Nai đã bị tàn phá trơ trụi. Nhà cầm quyền Việt Cộng tại từng địa phương mạnh ai nấy làm, mạnh ai nấy tìm cách kiếm tiền bất kể ảnh hưởng đến sự sinh sống của người dân Việt. Ở thôn quê thì ăn cướp đất của nông dân, ở thành phố thì chặt cây gỗ quý bán lấy tiền, lấp sông lấy đất để bán... Bây giờ rõ ràng một điều là nhà cầm quyền Việt Cộng đang xây dựng một thứ chủ nghĩa tư bản rừng rú và man rợ trên toàn cõi đất nước Việt Nam.