Translate

Monday, June 15, 2015

“Thằng mua nước” “đá giò lái” “thằng bán nước”.Bài đăng lại

Mấy ngày qua, lũ Tàu Cộng “sút một quả banh” rất căng làm cho lũ Cộng Sản Việt Nam miệng ngậm lại như hến ở trên cạn.
Trong giai đoạn mà Hồ Chí Minh mở cuộc chiến tranh nồi da xáo thịt nhằm muốn chiếm luôn cả miền Nam để cả nước Việt Nam từ Bắc chí Nam đều là Cộng Sản cả thì cũng là lúc mà Cộng Sản Việt Nam cũng công nhận quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa là thuộc Tàu Cộng để lấy lòng Tàu Cộng để lũ này có thể cung cấp vũ khí lương thực cho chúng vào đánh chiếm miền Nam. Những sách giáo khoa mà Cộng Sản Việt Nam dùng để dạy học ở miền Bắc lúc bấy giờ đều công nhận quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa mà chúng nói theo kiểu nói của Tàu Cộng là quần đảo Tây Sa và quần đảo Nam Sa là vùng lãnh thổ của Tàu Cộng. Cũng bởi vì lý do đó mà khi Tàu Cộng đem quân xâm lược quần đảo Hoàng Sa từ tay của Việt Nam Cộng Hòa thì lũ Cộng Sản Việt Nam đã ngậm miệng không lên tiếng. Chính từ khởi điểm này mà bây giờ Tàu Cộng đã tung hoành làm mưa làm gió nhưng Cộng Sản Việt Nam cũng không có đủ lý lẽ để tranh cãi.