Translate

Tuesday, June 9, 2015

Có “thoát Trung” được không?Bài đăng lại.

Sau khi Tàu Cộng cho giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng biển đặc quyền của Việt Nam để khoan thăm dò dầu khí, các cơ quan truyền thông ở trong nước lề phải cũng như lề trái, các cơ quan truyền thông người Việt ở hải ngoại đều nêu lên vấn đề “thoát Trung” như là một điều cấp bách để Cộng Sản Việt Nam có thể vượt qua được bàn tay của Tàu Cộng hầu có thể giữ vững được giang sơn Tổ Quốc. Nhưng liệu Cộng Sản Việt Nam có thể thoát Trung được hay là không?
Xin ngắn gọn là khó có thể nào thoát Trung được một cách dễ dàng. Điều đơn giản nhất mà chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy là trong nội bộ đảng Cộng Sản Việt Nam hiện nay gồm 16 tên chóp bu thì đã có trên dưới 10 tên là thuộc nhóm thân Tàu Cộng. Tên Nguyễn Phú Trọng, tên tổng bí thư của đảng Cộng Sản Việt Nam thì rõ ràng là một tên tay sai cho giặc thù Tàu Cộng rồi khỏi cần bàn cãi. Hắn giả vờ ăn nói lú lẩn ngu đần nhưng thực chất là hắn lưu manh che đậy bản chất bán nước của một tên trùm Cộng Sản. Có một tên đầu đàn của Cộng Sản Việt Nam như vậy thì làm sao mà thoát Trung được.