Translate

Thursday, July 30, 2015

Tẩy chay hàng hóa Tàu Cộng.Theo số liệu thống kê từ báo chí trong nước, kim ngạch trao đổi hàng hóa giữa Việt  Cộng  và Tàu Cộng đã đạt đến những con số cao nhất so với kim ngạch trao đổi hàng hóa giữa Việt  Cộng  và các nước khác trên thế giới. Khi Tàu Cộng xuất cảng hàng hóa sang Việt Nam, mục tiêu của chúng là bán những hàng hóa này cho người Việt Nam ở trong nước chứ chẳng có người ngoại quốc nào du lịch sang Việt Nam lại mua hàng của Tàu Cộng để mang về nước dùng.

Nếu như toàn dân Việt Nam ở trong nước tẩy chay hàng hóa của Tàu Cộng, cương quyết không mua hàng của Tàu Cộng, những hàng hóa mà chúng xuất cảng sang Việt Nam bị ế ẩm thì chắc chắn một điều là những người làm công việc nhập cảng hàng hóa cũng chẳng thể nào tiếp tục mua hàng hóa của Tàu Cộng nữa. Đây cũng là cách để “bẻ gãy” mối liên kết về kinh tế giữa Tàu Cộng và Việt Cộng.